Blog

Najczęstsze przyczyny pożarów

pożar

Każdego dnia strażacy otrzymują wezwania do gaszenia pożarów na terenach zamieszkałych, w lasach, na polach uprawnych, w gospodarstwach rolnych. Choć z roku na rok tych zgłoszeń przybywa, przyczyny pożarów pozostają niezmienne. Ich znajomość jest pomocna w planowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych i zapobieganiu powstawania ognia, niebezpiecznego dla życia, zdrowia i mienia. Od lat nieustannie dominują trzy czynniki wywołujące pożar, poniżej przedstawiamy ich krótką charakterystykę.

Nieostrożność w posługiwaniu się ogniem i substancjami łatwopalnymi

Choć każdy z nas wie, jakie środki ostrożności należy zachowywać, aby nie doprowadzić do zaprószenia ognia w budynkach mieszkalnych, lokalach usługowych i na otwartej przestrzeni, to właśnie nieostrożność ludzka najczęściej doprowadza do nieszczęśliwych wypadków z udziałem ognia i do rozprzestrzeniania się pożaru. Pozostawienie bez nadzoru palących lub tlących się świec, papierosów, grilli, gotujących się potraw, kominka lub innego źródła ognia to działania, które w bardzo wielu przypadkach kończą się wszczęciem pożaru. Dlatego należy pamiętać, że jakiekolwiek źródło ognia, nawet najmniejszego, należy traktować z ostrożnością i pod żadnym pozorem nie pozostawiać bez nadzoru. Podobnie należy zachowywać bezwzględnie wszelkie zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi w pobliżu ognia.

Wadliwa instalacja elektryczna

Przeciążenie, spowodowane podłączeniem zbyt wielu urządzeń elektrycznych, uszkodzenie instalacji czy niewłaściwe zaplanowanie sieci elektrycznej w budynkach może stwarzać ogromne niebezpieczeństwo pożarowe. Iskry, wydobywające się z urządzeń elektrycznych, są groźnym źródłem ognia, mogą pojawić się niespodziewanie i spowodować duże zniszczenia. Dlatego też wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych fachowców, sieć i urządzenia regularnie kontrolowane, a nieprawidłowości natychmiast zgłaszane do zarządcy budynku lub właściciela.

Przyczyny naturalne

Takie zjawiska, jak wyładowania atmosferyczne, popularnie zwane uderzeniem pioruna, wraz ze zmianami klimatycznymi stają się coraz częstsze, gwałtowniejsze – a w konsekwencji bardziej niebezpieczne. Szczególnie w okresie suszy, kiedy trawa, uprawy czy inna roślinność wysycha i staje się łatwopalna, jedno wyładowanie może doprowadzić do natychmiastowego wszczęcia pożaru. O ile nie da się przewidzieć i zapobiec tego typu zdarzeniom, na budynkach szczególnie zagrożonych – wysokich, stojących w oddaleniu – warto zamontować instalacje odgromowe oraz zadbać o staranne przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, uwzględniającej także montaż drzwi przeciwpożarowych, ograniczających rozprzestrzenianie się ognia i ułatwianie ewakuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

X