Blog

Pożar a BHP

Co powinien wiedzieć pracownik, aby zminimalizować zagrożenie w miejscu pracy?

W każdym miejscu pracy mogą zaistnieć sytuacje zagrożenia życia i zdrowia pracownika. Część z nich wiąże się także – bezpośrednio lub nie – z pożarem i jego konsekwencjami. Aby zadbać o właściwy poziom bezpieczeństwa w swojej firmie, pracodawca ma obowiązek skierować zatrudnionego pracownika na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik natomiast powinien pamiętać o podstawowych czynnościach, jakie musi wykonać w przypadku powstania pożaru, a także zasadach ewakuacji i zadbaniu przede wszystkim o bezpieczeństwo swoje i współpracowników.

Co można zrobić, żeby przygotować się na ewentualne zagrożenie pożarem?

Pożar rozpoczyna się niespodziewanie, pozostawiając niewiele czasu na reakcję, warto więc przygotować się i sprawdzić, jak należy zachować się, gdy zauważysz rozprzestrzeniający się ogień w budynku, w którym pracujesz. Przede wszystkim zapoznaj się z instrukcją pożarową oraz instrukcją BHP; muszą one znajdować się niedaleko Twojego stanowiska pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instrukcje te zawierają podstawowe informacje, przydatne w przypadku pożaru – panika i zdezorientowanie skutecznie utrudniają podejmowanie decyzji i skutecznych działań, wcześniej nabyta wiedza będzie więc kluczowa w momencie pojawienia się zagrożenia. Sprawdź także, gdzie w budynku znajdują się gaśnice i inne środki pożarnicze – jeśli ogień będzie niewielki, możesz samodzielnie go ugasić – oraz zabezpieczenia i blokady gazu, prądu i wody: przyczyną pojawienia się ognia może być iskra z instalacji elektrycznej, a połączenie uszkodzonej instalacji elektrycznej i stojącej wody lub ognia i ulatniającego się gazu jest szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia użytkowników budynku.

Jak zachować się, gdy w budynku wybucha pożar?

Działania przeciwpożarowe zależą głównie od poziomu zagrożenia, jaki wywołuje pożar. Jeśli ogień jest niewielki i nie pojawia się w strefie zagrożonej wybuchem lub innym szczególnym niebezpieczeństwem, możesz spróbować ugasić go samodzielnie za pomocą gaśnic lub innych dostępnych w budynku narzędzi przeciwogniowych. Gdy jednak ogień wymyka się spod kontroli i niemożliwe jest wykorzystanie ww. narzędzi do jego ugaszenia, należy niezwłocznie wezwać straż pożarną, a także zadbać o ewakuację wszystkich osób, przebywających na terenie zagrożonym pożarem. W każdym przypadku o zaistniałej sytuacji powinien zostać poinformowany właściciel firmy i budynku, aby mógł (mogli) podjąć odpowiednie dalsze zarządzenia. Natomiast osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie ewakuacji jest zazwyczaj pracodawca lub inna wyznaczona przez niego osoba (zarządca budynku, kierownik zakładu itd.), jeśli jednak sytuacja tego wymaga, powinien go zastąpić ktoś, kto potrafi zachować spokój i zapanować nad grupą współpracowników, a także zna drogę ewakuacji oraz zasady bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

X